วัสดุปิดทับผิวอาคาร

The Danpal® Wall Cladding System Provides Exceptionally Light, Visually Attractive and Waterproof Protection with Superior Insulation. Based on natural ventilation by means of an air gap, the convective motion behind the wall cladding keeps the insulation dry and maintains its efficiency through time. The exclusive double notching of the Danpal wall cladding system ensures perfect water-tightness. Light but solid, the wall cladding is made of connector-bound Microcell polycarbonate panels that are three times lighter than traditional rainscreen cladding. The wall cladding is easy and fast to install. Connections are made directly on the support, eliminating the need for additional supporting framed structures.

DANPAL® VRS VENTILATED RAINSCREEN SYSTEM

หลักการของ Danpal® VRS คือระบบที่พรัอมสำหรับใช้ติดตั้งร่วมกับแผง Danpalon® ที่จะทำหน้าที่ในการป้องกันฉนวนกันความร้อน ซึ่งระบบออกแบบมาโดยใช้พื้นฐานของการระบายอากาศตามธรรมชาติผ่านทางช่องอากาศ ให้อากาศร้อนเคลื่อนที่สู่ด้านบน ในช่องว่างเบื้องหลังแผง ซึ่งจะช่วยรักษาให้ฉนวนแห้งและคงประสิทธิภาพของฉนวนให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น