Danpalon ® Glazing Materials & Finishing

DANPALON®  GLAZING MATERIALS & FINISHING

ส่วนประกอบสำคัญในระบบที่สมบูรณ์แบบของ Danpal

ประโยชน์ของระบบพิเศษนี้

  • กันการรั่วซึม 100%
  • เป็นอิสระในการยืดหดตัวของวัสดุในอุณหภูมิที่แตกต่าง
  • ติดตั้งง่าย
  • น้ำหนักเบา
  • มีอิสระในการออกแบบ
  • กันลมและน้ำได้อย่างยอดเยี่ยม
  • มีความปลอดภัยสูง
  • ระบบที่ผ่านการรับรอง
  • ติดตั้งง่าย
  • ผลิตด้วยเทคโนโลยีไมโครเซลล์

ข้อมูลเพิ่มเติม