ติดต่อเรา
ประโยชน์ของการใช้ฟาซาดใส

ประโยชน์ของการใช้ฟาซาดใส

พูดถึงฟาซาดอาคารนั้นมีตัวเลือกอยู่มาก และแต่ละตัวเลือกจะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไปตามแต...

Read More
ประโยชน์ของหลังคาแบบไร้รอยต่อ

ประโยชน์ของหลังคาแบบไร้รอยต่อ

หลังคาแบบไร้รอยต่อหมายถึง ความรู้เรื่องระบบหลังคานั้นมีหลายขั้นตอน คุณเองอาจจะอยากรู้ว่...

Read More
ระบบหลังคาแบบรองรับน้ำหนักตัวเอง

ระบบหลังคาแบบรองรับน้ำหนักตัวเอง

ประโยชน์ ข้อดีและข้อเสีย ระบบหลังคาแบบไร้โครงหรือที่เรียกว่า ระบบหลังคาแบบรองรับน้ำหนักต...

Read More
บานเกล็ดบังแดด

บานเกล็ดบังแดด

บานเกล็ดผนังอาคารเพื่อรับแสงธรรมชาติจากดวงอาทิตย์ บานเกล็ดผนังเป็นการออกแบบท...

Read More
ฟาซาดบังแดด

ฟาซาดบังแดด

ติดตั้งฟาซาดบังแดดเพื่อช่วยประหยัดพลังงานและการปกป้องโดยมี: การใ...

Read More
ครีบบังแดด

ครีบบังแดด

การควบคุมปริมาณแสงแดดที่เข้าสู่อาคารเกิดจากเหตุผลหลายประการ ในสภาพอากาศที่อบอุ่น การได้รับ...

Read More
ฟาซาดโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสงคืออะไร?

ฟาซาดโพลีคาร์บอเนตโปร่งแสงคืออะไร?

เปลือกอาคารหรือฟาซาดโปร่งแสง เป็นแผงกระจกใสที่ใช้กับภายนอกอาคาร ซึ่งจะช่วยปกป้องโครงสร้างไ...

Read More
Danpal