การเลือกวัสดุก่อสร้างอาคารสีเขียว

ในศตวรรษที่ 21 ได้เห็นถึงความก้าวกน้าในความยั่งยืนที่โดดเด่นมากขึ้นจนถึงจุดที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมาก เราตัดสินใจเลือกอาหารที่จะซื้อ วันหยุดพักผ่อนที่จะใช้ และอาคารบ้านเรือนที่จะอาศัยอยู่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งที่เรากระทำ ดังที่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เราตอนนี้หันมาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอาคารสีเขียว เรารู้ข้อดีของการใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียว เราได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร เพราะการปรับเปลี่ยนพื้นที่มีต้นทุนที่ลดลง และช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้น การเลือกวัสดุที่เหมาะสม เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาที่ให้ความสำคัญกับโลกใบนี้เป็นอย่างแรก และการทำลักษณะนี้จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นด้วย

ในฐานะบริษัท Danpal ที่ยังคงยึดมั่นในหลักการของความยั่งยืนตลอดการดำรงในธุรกิจของเรา ด้วยสโลแกน Global Vision, Local Focus ที่ตอกย้ำแนวทางปฏิบัติของเรา และแสดงความยึดมั่นในนโยบายถึงสิ่งที่เราผลิตว่า จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อโลกหรือผู้คนที่อาศัยอยู่บนนั้น แม้เป็นเป้าหมายที่สูงเกินเอื้อม แต่เรามั่นใจว่านี่เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นกัน การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีดูแลตัวเองเช่นกัน เพราะสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อโลก ในท้ายที่สุดจะย้อนกลับมากระทบต่อเราทุกคน ทรัพยากรธรรมชาติของเราต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นค้ำจุนเราต่อไป เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำที่สะอาดและสามารถดื่มได้ อากาศที่เราหายใจได้ และดินที่สามารถปลูกอาหารให้เรากินได้

องค์ประกอบของวัสดุก่อสร้างสีเขียว

การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายแง่มุมจากการส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการการสกัด การขนส่ง การแปรรูป การทำแม่พิมพ์ การติดตั้ง การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการกำจัดวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างขึ้นจากทรัพยากรหมุนเวียน สิ่งเหล่านี้จึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคำนึงถึงผลกระทบตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

วัสดุที่ประหยัดทรัพยากร

 • ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน
 • ผลิตด้วยกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบที่หาได้ในท้องถิ่น
 • ใช้วัสดุที่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งใหม่ นำมาใช้ใหม่ รีไซเคิลได้
 • เป็นการแสดงความรับชอบ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

 • โดยใช้วัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและจากสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพอากาศภายในอาคารเพิ่มขึ้น โดยใช้วัสดุที่

 • ปล่อยสารก่อมะเร็งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • ปล่อยสารเคมีน้อยที่สุด
 • ติดตั้งด้วยสารประกอบที่ผลิต VOC น้อยที่สุด
 • มีความทนทานต่อความชื้น
 • ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องพึ่งสารพิษ
 • ส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ

เกณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ความคุ้มค่าในการเลือกใช้วัสดุและบทบาทในการช่วยอนุรักษ์น้ำ

การเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

หลังจากกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการแล้ว ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถอาศัยการวิจัย การประเมินผล และการคัดเลือกเพื่อเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ งานวิจัยรวมถึงการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ทั้งหมดที่นำมาใช้ประเมิน ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังกำหนดตัวเลือกทั้งหมด การประเมินนั้นประกอบด้วย การยืนยันข้อมูลทางเทคนิค และหากยังขาเหลือ ให้ค้นหาข้อมูลที่ยังขาด เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด จำเป็นต้องมีเมทริกซ์การประเมินที่ใช้กำหนดคะแนนของเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด จะถูกกำหนดเป็นคะแนนรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์

ความมุ่งมั่นของ DANPAL ต่อความยั่งยืนและการคัดเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

อาคารที่เราออกแบบและสร้างขึ้นสามารถมีบทบาทที่เกี่ยวเนื่องในความยั่งยืนโดยรวมของโลกใบนี้ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราทุกคน ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม!

อาคารเขียวคือเป้าหมายของการก่อสร้างในอนาคต

ในยุคสังคมปัจจุบันที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ยุคที่สีเขียวไม่ได้เป็นเพียงแค่สี แต่ยังเป็นข้อความและความมุ่งมั่น หลายบริษัทต่างภูมิใจที่ได้อวดแนวทางปฏิบัติเชิงนิเวศวิทยาของตนเอง เหล่านักการเมืองรวมประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศไว้ในข้อความหาเสียงของตัวเอง และหลายคนต่างพูดถึงประเด็นถกเถียงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่สังคมอุตสาหกรรมต้องทำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ คนดังใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน เด็กนักเรียนถูกปลูกฝังให้รักษ์โลก เราทุกคนตระหนักดีว่าดิน น้ำ และอากาศ ล้วนเป็นส่วนแบ่งที่เปราะบางในวงจรชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกัน โลกของเราต้องเผชิญกับมลภาวะอย่างยาวนาน แต่ด้วยความตระหนักของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในยุคปัจจุบัน ที่ต่างมุ่งมั่นที่จะระลึกถึงคุณของแผ่นดินโลก ดังที่เราทุกคนต่างให้คำมั่นสัญญาที่จะ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ในแง่ของผลิตภัณฑ์ Danpal มักจะใส่ใจในความยั่งยืน และด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเราก็ควรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเช่นกัน ทางด้าน Danpal เองไม่ได้มองข้ามความจริงที่ว่า แรงงานเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เช่นเดียวกับที่นักช็อปได้รับการกระตุ้นให้ “ซื้อสินค้าท้องถิ่น” เพื่อจะได้ซื้อสินค้าโดยใช้เวลาเดินทางน้อยลง ดังนั้น ฟาซาด ฝ้าเพดาน สกายไลท์ หลังคาและที่บังแดด ที่ Danpal ผลิตขึ้นมา จึงมีความสะดวกพร้อมติดตั้งเมื่อมาถึงไซต์งาน

คำมั่นสัญญานั้นขยายไปถึงวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย เมื่อจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โลกการค้าก็ย่อมตระหนักดีว่าเรามีส่วนสำคัญในการร่วมเดินทางครั้งนี้ ดังนั้นสโลแกนการดำเนินการของ Danpal ที่ว่า Global Mission, Local Focus จึงใช้ได้มาโดยตลอด เพราะการใส่ใจกับแนวทางปฏิบัติแบบองค์รวมเพื่อช่วยโลกจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา และยึดมั่นที่จะสร้างอาคารสีเขียวต่อไป

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาคารสีเขียว

การใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน เป็นวิธีที่เราปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งใหม่หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อคงความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ด้านบรรจุภัณฑ์ถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ จะช่วยทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกที่ดียิ่งขึ้น

ในการที่จะสร้างอาคารสีเขียวอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจทุกกระบวนการก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ นั่นหมายความว่าการสกัด การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การติดตั้ง การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการกำจัดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับหลักความจริงของความยั่งยืน

การกำหนดอาคารสีเขียว

หนึ่งวิธีในการตรวจสอบว่าอาคารเป็นสีเขียวหรือไม่ คือการพิจารณาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) และจะต้องเป็นอาคารที่ไม่ใช้หรือแทบจะไม่ใช้วัสดุที่ปล่อยสารก่อมะเร็งหรือสารเคมีเลย หรือใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษและทนต่อความชื้น และเป็นวัสดุที่ใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในการติดตั้งน้อยที่สุด ดังนั้นเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) จึงเป็นหลักการใช้วัดและกำหนดอาคารสีเขียว

น้ำเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีส่วนในกระบวนการกำหนดอาคารสีเขียว การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำ จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนยังต้องพึ่งพา แต่เริ่มขาดแคลนในหลายพื้นที่โลกไปมากแล้ว

เศรษฐกิจโลกยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอาคารสีเขียว วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสีเขียวควรมีราคาไม่แพงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน

Danpal ผู้มีส่วนร่วมแรงกล้าในสงครามครูเสดนี้ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและข้อบังคับการออกแบบอาคารที่กำหนดใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Danpal มีมุมมองว่าโลกคือเพื่อนบ้านของเรา และขณะที่เราดูแลชุมชนอยู่นั้น เราต้องทำสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมของเรา อาคารสีเขียวเป็นหนทางหนึ่งที่เราสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในทุก ๆ วัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบองค์รวมระหว่างตัวเรากับธรรมชาติ

อาคารสีเขียวเป็นวิธีที่ทำให้โลกมีชีวิตได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญต่อสังคมของเรา ด้าน Danpal จึงทุ่มเทอย่างมากในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโลกธรรมชาติกับโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการใช้วิธีการประเมินผลแสงธรรมชาติ หรือการรวมแสงธรรมชาติเข้าในอาคารของเรา ระบบของเราจึงได้รับการยกย่องสูงสุดในด้านคุณสมบัติของฉนวนและความต้านทานเชิงกลที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะบริษัทระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในหลาย ๆ ทวีป เราเข้าใจลักษณะการเชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ได้ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ ที่มีตลาดที่จำกัด การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สนับสนุนอาคารสีเขียวและการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศของ Danpal สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศในภูมิภาคต่าง ๆ

ทุกการออกแบบของเราจะคำนึงถึงอนาคต เพื่อให้โครงสร้างของเรายังคงยืนหยัดเพื่อคนรุ่นต่อไป การสร้างผลิตภัณฑ์ในวันนี้ จะพาเราไปสู่อนาคตได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และนั่นคือแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ชาญฉลาดที่ตอกย้ำเป็นคติประจำใจที่ว่า Global Vision, Local Focus

เมื่อโลกดีกับเรา อาคารสีเขียวจึงเป็นวิธีสำคัญที่สามารถตอบแทนความดีนั้นได้

เวลาและแรงงานเป็นปัญหายืนยาว

การลดชั่วโมงทำงานช่วยลูกค้าประหยัดเวลาได้อย่างมาก และยังเหมาะสำหรับไซต์งานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิด หรือภายใต้สภาวะที่อาจเป็นปัญหาได้

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เป็นคติประจำใจ แต่เป็นวิถีชีวิต

การใช้ชีวิตในอาคารสีเขียวจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง เราเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้หมุนเวียนได้ หลักการนี้ส่งเสริมให้เราทุกคนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับการแยกสสาร การขนส่ง การแปรรูปโลหะ การดำเนินการ การติดตั้ง และการกำจัดวัสดุก่อสร้าง เมื่อมีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล ย่อมเป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้เราเป็นผู้พิทักษ์โลกอย่างมีความรับผิดชอบ

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน จึงเป็นความพยายามร่วมกันของคนในวงการงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในทรัพยากรธรรมชาติของเรา การเลือกใช้ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบหุ้มอาคารที่ทันสมัย ความสมดุลของประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อน และการนำแสงธรรมชาติเข้าในอาคาร ล้วนเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข ซึ่งทาง Danpal ได้เตรียมแนวทางแก้ไขเฉพาะนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ที่กล้าหาญ หรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

ปรึกษา Danpal เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน ให้กับงานก่อสร้างต่อไปของคุณในอนาคต

 

อาคารสีเขียว เป้าหมายของการก่อสร้างในอนาคต

ในสังคมที่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน สีเขียวไม่ได้เป็นเพียงสีแต่เป็นเจตนาและความมุ่งมั่น บริษัทต่าง ๆ ล้วนภูมิใจที่ได้เผยแนวทางปฏิบัติทางนิเวศวิทยาของตนเอง นักการเมืองต่างเน้นประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศไว้ในคำมั่นสัญญาช่วงการหาคะแนนเสียง และอีกหลาย ๆ คนได้มีการจัดการกับหัวข้อที่มีการโต้เถียงกันเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่สังคมอุตสาหกรรมต้องทำเพื่อลดมลพิษในอากาศ คนดังต่างใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน เด็กในโรงเรียนได้รับการสอนให้รักและดูแลโลก เราตระหนักดีว่าดิน น้ำและอากาศ ล้วนเป็นส่วนหนึ่งในวงจรชีวิตที่ไม่ยั่งยืนและทำให้เราทุกคนเชื่อมถึงกัน โลกเราต้องเผชิญกับมลภาวะมาอย่างยาวนาน แต่ด้วยความตระหนักรู้ในยุคปัจจุบัน ผู้คนจากทุกสาขาอาชีพต่างมุ่งมั่นที่หวนคิดถึงความรับผิดชอบต่อดาวเคราะห์โลก เราทุกคนได้ให้คำมั่นสัญญาที่จะรักษา “ความเป็นสีเขียว”

คำมั่นสัญญานั้นขยายวงกล้างไปถึงอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เมื่อมีจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น โลกการค้าย่อมตระหนักดีว่าพวกเขาเองมีส่วนสำคัญในการร่วมทุนครั้งนี้ Danpal ดำเนินการภายใต้สโลแกน Global Mission, Local Focus มาโดยตลอด ดังนั้นการให้ความสนใจกับแนวทางปฏิบัติแบบองค์รวมที่เป็นการช่วยโลก จึงไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่สำหรับเรา และอาคารสีเขียวเป็นแนวทางการก่อสร้างเดียวที่จะช่วยโลกได้

 

ประสิทธิภาพของทรัพยากรเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาคารสีเขียว

การใช้วัสดุธรรมชาติ วัสดุหมุนเวียน เป็นวิธีที่เราฝึกเรื่องการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น ของที่นำมาตกแต่งใหม่ หรือการบูรณะ เพื่อให้ทรัพยากรของเรามีประสิทธิภาพสูงสุด บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ แสดงให้เห็นไลฟ์สไตล์ของเราว่าเป็นหนึ่งในการดูแลโลกที่ดียิ่งขึ้น

การสร้างอาคารให้เป็นแบบสีเขียวอย่างแท้จริงได้นั้น จะต้องเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจในทุกส่วนของกระบวนการก่อสร้างและประเภทวัสดุที่ใช้ นั่นหมายความว่าการรื้อถอน การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การติดตั้ง การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการกำหนดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง จะต้องสนับสนุนปรัชญาของความยั่งยืน

การบ่งบอกความเป็นอาคารสีเขียว

วิธีหนึ่งในการระบุว่าอาคารเป็นสีเขียวหรือไม่ คือการพิจารณาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) ด้วยการใช้วัสดุที่ปล่อยสารก่อมะเร็งหรือสารเคมีเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลยหรือไม่เป็นพิษและทนต่อความชื้น และสามารถติดตั้งได้ด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) น้อยที่สุด รวมถึงได้รับการสนับสนุนจาก IAQ ซึ่งเป็นอีกตัวช่วยในการระบุความเป็นอาคารสีเขียว

น้ำเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการระบุความเป็นอาคารสีเขียว การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำ ช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนยังต้องพึ่งพา แต่ยังคงขาดแคลนในหลายส่วนของโลกใบนี้อีกมาก

เศรษฐกิจโลกถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอาคารสีเขียว วัสดุที่ใช้ใน ระบบฟาซาดอาคาร และในการก่อสร้างอาคารสีเขียวนั้นควรมีราคาไม่แพงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ในระดับสากล

Danpal หนึ่งในผู้ที่มีส่วนร่วมในความกระตือรือร้นในสมัยสงครามครูเสดนี้ เพื่อเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติการออกแบบตามกฎระเบียบของรัฐบาลและข้อบังคับอาคาร เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5 วิธีประหยัดพลังงานด้วย 1 โซลูชั่นที่ปลอดภัย

ลดการใช้พลังงานด้วยโซลูชั่นประหยัดพลังงาน

การประหยัดต้นทุนเป็นสิ่งที่เจ้าของธุรกิจมักมองหา ความต้องการพลังงานของประเทศไทยสูงมากและค่าใช้จ่ายด้านพลังงานก็สูงเช่นกัน ด้วยวิธีแก้ปัญหาเพียงไม่กี่วิธีจะช่วยให้เราสามารถประหยัดพลังงานได้ การประหยัดพลังงานมากมายที่ช่วยลดการใช้พลังงาน โดยมีอย่างน้อย 5 วิธีในการช่วยประหยัดพลังงาน

‘ลดการใช้พลังงาน’ ความท้าทายที่สถาปนิกต้องคิดให้ดี

อุปกรณ์ให้แสงสว่าง เครื่องทำความร้อนและความเย็น จะปล่อยความร้อนออกมาเมื่อเปิดใช้งาน อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่าเมื่อเปิดเครื่องแล้ว อุปกรณ์เหล่านี้ยังใช้พลังงานอีกด้วย ซึ่งอาจใช้พลังงานมากขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศภายนอก

แสงกลางวัน!

สถาปนิกเคยทำการทดสอบวิธีหนึ่งในการลดการใช้พลังงาน ด้วยโซลูชันแสงกลางวันสามารถใช้ได้กับ:

 • โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารต่าง ๆ
 • ศูนย์รวมการค้า เช่น ศูนย์การค้า สำนักงาน โรงพยาบาล และสถานที่ทำงาน
 • CBDs และพื้นที่ภายนอก
 • อาคารสันทนาการ
 • บ้าน ห้องใต้หลังคา สตูดิโอ และอพาร์ตเมนต์

ผสานรวมโซลูชันปรับแสงเข้ากับการออกแบบอาคารตั้งแต่เริ่มต้น โดยควบคุมแสงสะท้อนและความร้อน ให้ทุกโอกาสที่เป็นไปได้แก่ผู้อยู่อาศัยในอนาคตเพื่อลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายได้ถึง 75% ง่าย ๆ เพียงใช้โซลูชันการปรับแสงตามฤดูกาล นอกจากนี้ ผู้อาศัยจะเพลิดเพลินไปกับการควบคุมอุณหภูมิและความสะดวกสบายที่มีมากขึ้น

การออกแบบให้มีแสงธรรมชาติสามารถทำได้ทั่วไปเหมือนกับที่คุณอยากติดตั้งประตูหน้าบ้าน

 1. เริ่มต้นด้วยการรวมโซลูชันการประหยัดพลังงานเข้ากับการออกแบบอาคาร
 • อะไรที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และลดต้นทุนด้านแสงสว่าง ความร้อนและความเย็นได้อย่างมาก?
 • อะไรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและหาได้ง่ายทั่วทั้งทวีป?
 • อะไรทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ง่าย ๆ โดยไม่เสียเงิน?
 • อะไรที่ไม่ต้องการการรื้อถอน การขนส่ง การประดิษฐ์ หรือการผลิตโดยเด็ดขาด?
 1. ปิดไฟ เครื่องทำความร้อน เครื่องระบายอากาศ และเครื่องปรับอากาศ (HVAC)

เพื่อเป็นการลดการใช้พลังงานในอาคารที่สร้างแล้ว ให้สำรวจเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มี เมื่อใดที่อุปกรณ์แสงสว่างและ HVAC กำลังทำงาน สิ่งเหล่านี้จะปล่อยความร้อนออกมา และหากเปิดเครื่องปรับอากาศ พื้นที่หนึ่งอาจเย็นลงแต่ก็ทำให้อีกพื้นที่หนึ่งร้อนขึ้นด้วย รวมถึงเวลาที่เปิดไฟ ความร้อนจะถูกปล่อยออกมา

 1. เปลี่ยนเป็นการควบคุมอุณหภูมิแบบพาสซีฟ
 • การควบคุมอุณหภูมิแบบพาสซีฟสามารถช่วยจัดการอุณหภูมิภายในได้ และใช้ Daylighting ในการให้แสงสว่างภายในอาคาร
 • ใช้การบังแดดภายนอกอาคาร เน้นที่ตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดโดยที่ดวงอาทิตย์ปล่อยความร้อนมากที่สุดในระหว่างวันก่อน
 • อาคารในประเทศไทยต้องการการปกป้องจากแสงแดดยามบ่ายที่ร้อนระอุฝั่งทิศตะวันตก สามารถปลูกต้นไม้หรือติดตั้งซุ้มหรือบานเกล็ดได้
 1. ฉนวนกันความร้อน
 • ปรับปรุงฉนวนกันความร้อนในผนัง หลังคา และด้านหน้าอาคาร
 • มองหาวัสดุที่มีฉนวนกันความร้อนที่ดีเยี่ยมและมีค่า U ต่ำและ R สูง
 1. เปิดรับแสงธรรมชาติ
 • เปลี่ยนวัสดุดูดซับต่ำด้วยวัสดุดูดซับแรงสูง (เช่น อิฐ กระเบื้อง หรือคอนกรีต)
 • เปลี่ยนหน้าต่างและฟาซาดที่ไม่เคลือบด้วยวัสดุเคลือบที่มีคุณภาพ
 • เปลี่ยนฟาซาดอิฐเป็นฟาซาดแบบใส อาคารโปร่งใสที่มีคุณภาพจะทำให้การกระจายแสงมีความสบายและความเป็นส่วนตัว
 • ติดตั้งสกายไลท์

 

ระบบ Danpal:

 • มีชื่อเสียงเรื่องฉนวนกันความร้อนที่ยอดเยี่ยม
 • ป้องกันแสงสะท้อน
 • กระจายแสงอย่างสม่ำเสมอ
 • มีความแข็งแรง ทนทาน และมีความต้านทานทางกลสูง
 • ได้รับการทดสอบและรับรองว่ามีค่า U ต่ำและ R สูง
 • ระบบพร้อมติดตั้ง ช่วยลดเวลาแรงงานนอกสถานที่
 • ติดตั้งง่ายผ่านระบบคาสเซ็ท
 • ต้องการการบำรุงรักษาน้อยที่สุด

วิธีแก้ปัญหาที่ง่ายที่สุดบางครั้งก็มักอยู่ใกล้ ๆ ตัว แสงแดดเป็นสิ่งที่มองข้ามได้ แต่เมื่อรวมแสงกลางวันอย่างถูกต้อง จะช่วยเสนอโซลูชันการประหยัดพลังงานแบบไดนามิกและสถาปัตยกรรมแบบไดนามิกให้แก่ลูกค้าได้

ติดต่อเราคลิกที่นี่ เพื่อขอคำแนะนำที่ดีและเหมาะกับโครงการก่อสร้างอาคารสีเขียวของคุณตอไปในประเทศไทย