งานภายใน

Innovative interior solutions with superior light and visual appearance.

INTERIOR SYSTEM

ระบบ Danpal® Interior ช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ออกแบบในการจัดสรรพื้นที่ส่วนต่างๆด้วยการนำแสงสว่างมาใช้ในการออกแบบ
แผ่นโปร่งแสง Danpal® ช่วยเพิ่มความสว่างให้กับงานออกแบบพื้นที่ใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็น ผนัง ฉากกั้น หรือฝ้าเพดาน ซึ่งจะช่วยทำให้พื้นที่โดยรอบสว่างและโดดเด่นขึ้น
ให้ความคิดสร้างสรรค์ของคุณและระบบ Danpal® Interior ช่วยเพิ่มศักยภาพของผลงานการออกแบบด้วยที่เน้นการใช้องค์ประกอบของแสงมาช่วยในการสร้างความโดดเด่น