การเลือกวัสดุก่อสร้างอาคารสีเขียว

ในศตวรรษที่ 21 ได้เห็นถึงความก้าวกน้าในความยั่งยืนที่โดดเด่นมากขึ้นจนถึงจุดที่ทำให้วิถีชีวิตเปลี่ยนไปอย่างมาก เราตัดสินใจเลือกอาหารที่จะซื้อ วันหยุดพักผ่อนที่จะใช้ และอาคารบ้านเรือนที่จะอาศัยอยู่ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากสิ่งที่เรากระทำ ดังที่ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมมีการพัฒนามากขึ้น ทำให้เราตอนนี้หันมาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเลือกใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างอาคารสีเขียว เรารู้ข้อดีของการใช้วัสดุก่อสร้างสีเขียว เราได้รับประโยชน์จากการประหยัดพลังงาน การลดต้นทุนบำรุงรักษา การเพิ่มผลผลิต และสุขภาพของผู้อยู่อาศัยในอาคาร เพราะการปรับเปลี่ยนพื้นที่มีต้นทุนที่ลดลง และช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการออกแบบมากขึ้น การเลือกวัสดุที่เหมาะสม เป็นกระบวนการที่ตรงไปตรงมาที่ให้ความสำคัญกับโลกใบนี้เป็นอย่างแรก และการทำลักษณะนี้จะช่วยให้ความเป็นอยู่ของเราดีขึ้นด้วย

ในฐานะบริษัท Danpal ที่ยังคงยึดมั่นในหลักการของความยั่งยืนตลอดการดำรงในธุรกิจของเรา ด้วยสโลแกน Global Vision, Local Focus ที่ตอกย้ำแนวทางปฏิบัติของเรา และแสดงความยึดมั่นในนโยบายถึงสิ่งที่เราผลิตว่า จะต้องไม่เป็นอันตรายต่อโลกหรือผู้คนที่อาศัยอยู่บนนั้น แม้เป็นเป้าหมายที่สูงเกินเอื้อม แต่เรามั่นใจว่านี่เป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้เช่นกัน การดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นวิธีดูแลตัวเองเช่นกัน เพราะสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อโลก ในท้ายที่สุดจะย้อนกลับมากระทบต่อเราทุกคน ทรัพยากรธรรมชาติของเราต้องได้รับการคุ้มครอง เพื่อให้ทรัพยากรเหล่านั้นค้ำจุนเราต่อไป เราไม่สามารถอยู่ได้โดยปราศจากน้ำที่สะอาดและสามารถดื่มได้ อากาศที่เราหายใจได้ และดินที่สามารถปลูกอาหารให้เรากินได้

องค์ประกอบของวัสดุก่อสร้างสีเขียว

การใช้วัสดุและผลิตภัณฑ์อาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมีบทบาทในการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลายแง่มุมจากการส่งเสริมให้อนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถหมุนเวียนได้ ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากกระบวนการการสกัด การขนส่ง การแปรรูป การทำแม่พิมพ์ การติดตั้ง การใช้ซ้ำ การรีไซเคิล และการกำจัดวัสดุก่อสร้าง เนื่องจากวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สร้างขึ้นจากทรัพยากรหมุนเวียน สิ่งเหล่านี้จึงส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราคำนึงถึงผลกระทบตลอดอายุการใช้งานผลิตภัณฑ์

เกณฑ์การคัดเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

วัสดุที่ประหยัดทรัพยากร

 • ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล
 • ใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน
 • ผลิตด้วยกระบวนการที่ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
 • ผลิตจากวัสดุและส่วนประกอบที่หาได้ในท้องถิ่น
 • ใช้วัสดุที่ได้รับการบูรณะ ตกแต่งใหม่ นำมาใช้ใหม่ รีไซเคิลได้
 • เป็นการแสดงความรับชอบ

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงสุด

 • โดยใช้วัสดุที่ช่วยลดการใช้พลังงานในอาคารและจากสิ่งอำนวยความสะดวก

คุณภาพอากาศภายในอาคารเพิ่มขึ้น โดยใช้วัสดุที่

 • ปล่อยสารก่อมะเร็งเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย
 • ปล่อยสารเคมีน้อยที่สุด
 • ติดตั้งด้วยสารประกอบที่ผลิต VOC น้อยที่สุด
 • มีความทนทานต่อความชื้น
 • ทำความสะอาดง่าย ไม่ต้องพึ่งสารพิษ
 • ส่งเสริมคุณภาพอากาศภายในอาคารที่ดีต่อสุขภาพ

เกณฑ์อื่น ๆ ได้แก่ ความคุ้มค่าในการเลือกใช้วัสดุและบทบาทในการช่วยอนุรักษ์น้ำ

การเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

หลังจากกำหนดเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการแล้ว ผู้บริโภคที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สามารถอาศัยการวิจัย การประเมินผล และการคัดเลือกเพื่อเลือกวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ งานวิจัยรวมถึงการรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคที่มีอยู่ทั้งหมดที่นำมาใช้ประเมิน ทำให้มั่นใจได้ว่าคุณกำลังกำหนดตัวเลือกทั้งหมด การประเมินนั้นประกอบด้วย การยืนยันข้อมูลทางเทคนิค และหากยังขาเหลือ ให้ค้นหาข้อมูลที่ยังขาด เมื่อเลือกได้แล้วว่าจะใช้ผลิตภัณฑ์ใด จำเป็นต้องมีเมทริกซ์การประเมินที่ใช้กำหนดคะแนนของเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมเฉพาะโครงการ ดังนั้นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด จะถูกกำหนดเป็นคะแนนรวมของแต่ละผลิตภัณฑ์

ความมุ่งมั่นของ DANPAL ต่อความยั่งยืนและการคัดเลือกวัสดุสร้างอาคารสีเขียว

อาคารที่เราออกแบบและสร้างขึ้นสามารถมีบทบาทที่เกี่ยวเนื่องในความยั่งยืนโดยรวมของโลกใบนี้ซึ่งเป็นบ้านของพวกเราทุกคน ติดต่อเราวันนี้ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม!