โทนสีขาว

มุก

สีโลหะ

หลากสี

แสงสีนวล

สีแบบทึบแสง

ไฟแบบ 3D