ข้อดีของการหุ้มหน้าจอฝนคืออะไร?

ข้อดีของการหุ้มเรนสกรีน มีหลายประการ ได้แก่ ; ทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสภาพอากาศทุติยภูมิให้การควบคุมความร้อนเพิ่มเติมการป้องกันความชรา การปรับปรุงมลพิษและความสวยงาม