ข้อดีของ Rainscreen Cladding คืออะไร?

ประโยชน์ของการหุ้มกันฝน มาจากการใช้ชั้นนอกซึ่งทำหน้าที่เหมือนผิวหนังชั้นที่สองของอาคารและด้วยเหตุนี้จึงช่วยลดการสูญเสียพลังงานและปกป้องผนังด้านหลัง