ฉันจะเลือกสกายไลท์ได้อย่างไร?

ในการ เลือกสกายไลท์ ก่อนอื่นคุณต้องทราบว่าความต้องการของแสงในเวลากลางวันคืออะไรในแง่ของการถ่ายเทแสงความสวยงามและพื้นที่ที่จะครอบคลุม จากนั้นคุณควรพิจารณาอายุการใช้งานประสิทธิภาพและการบำรุงรักษาที่เป็นไปได้ของผลิตภัณฑ์สกายไลท์