สกายไลท์ทำให้ห้องร้อนหรือไม่?

สกายไลท์ที่ออกแบบมาอย่างดีจะใช้วัสดุกระจกซึ่งช่วย จำกัด หรือลดความร้อนได้ ด้วยเหตุนี้สกายไลท์ที่ออกแบบมาไม่ดีซึ่งติดตั้งโดยช่างเทคนิคที่ไม่มีประสบการณ์มักจะกลายเป็นปัญหาในระยะยาว