เหตุใด Wall Caldding จึงมีประสิทธิภาพ

การหุ้มผนังมีประสิทธิภาพ เป็นอีกทางเลือกหนึ่งนอกเหนือจากการรื้อถอนทั้งหมดและการสร้างโครงสร้างผนังใหม่ ด้วยวิธีนี้โครงสร้างผนังเดิมจึงสามารถคงอยู่ได้ แต่มีการติดตั้งชั้นนอกใหม่ซึ่งจะต่ออายุทั้งประสิทธิภาพและความสวยงาม