โพลีคาร์บอเนตควรหนาแค่ไหน?

ความหนาของแผงโพลีคาร์บอเนต จะส่งผลต่อทั้งน้ำหนักและประสิทธิภาพโดยทั่วไปของแผง ความหนาของแผงจะขึ้นอยู่กับประเภทของโครงสร้างภายในที่ใช้ในการสร้างแผง สำหรับแผงหลายเซลล์ที่ให้คุณสมบัติทางความร้อนที่เหนือกว่าแนะนำให้ใช้ความหนา 16 มม. ถึง 35 มม.