โพลีคาร์บอเนตแข็งแรงกว่าแก้วหรือไม่?

ใช่โพลีคาร์บอเนตทนต่อแรงกระแทกได้มากกว่าแก้วถึง 200 เท่า นี่คือเหตุผลที่โพลีคาร์บอเนตเป็นวัสดุที่เลือกใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ป้องกันอันตรายจำนวนมากในตลาดที่ไม่เกี่ยวข้อง