หลักการและแนวคิดเพื่อสร้างสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนคืออะไร จุดประสงค์คืออะไร และเหตุใดจึงมีความจำเป็นต่อสถาปัตยกรรมที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น แนวคิดของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนสามารถกำหนดได้ว่าเป็น “สถาปัตยกรรมที่พยายามลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากอาคารสมัยใหม่ โดยใช้วัสดุและระบบพลังงานที่ทันสมัย” ด้วยวิธีนี้ เราสามารถออกแบบและสร้างอาคารที่จะไม่ปิดกั้นโอกาสของคนรุ่นต่อไปในอนาคต

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานตลอดวงจรชีวิตของอาคารคือเป้าหมายสูงสุดของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน ซึ่งทีมนักออกแบบจะได้รับโอกาสในการวางแผนและออกแบบอาคารโดยใช้หลักการต่าง ๆ ภายใต้ ‘อาคารสีเขียว’ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์สูงสุด

การใช้ระบบ Danpal มีหลายวิธีที่สามารถช่วยเรื่องการใช้พลังงานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ และการทำเช่นนี้จะช่วยสานฝันของคุณให้เป็นจริงด้านสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

ระบบกรอบอาคาร Danpal

การใช้ระบบกรอบอาคาร Danpal สิ่งแรกที่ได้คือผลดีต่ออาคารของคุณ ซึ่งเกิดจากการเลือกวัสดุแผง Danpalon ที่เราผลิตทั้งหมด แผงไมโครเซลล์ Danpalon ทั้งหมดถูกอัดขึ้นรูปจากโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูง ซึ่งเป็นวัสดุที่ทนทานแต่น้ำหนักเบาและสามารถรีไซเคิลได้ 100% กระบวนการผลิตแผง Danpalon ของเราไม่จำเป็นต้องใช้อุณหภูมิสูงตลอดการผลิตโซลูชันการเคลือบแบบเดิม ผลที่ได้คือแผง Danpalon ของเรามีปริมาณคาร์บอนฟุตพริ้นท์น้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับวัสดุหุ้มอาคารทั่วไปเช่น แก้ว โดยทางเรามีข้อเสนอแรกที่ให้คุณได้บรรลุสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

ต่อไปคือการพิจารณาและทำความเข้าใจเรื่องค่าประสิทธิภาพของแผงกระจกที่เลือกคืออะไร แผง Danpalon สามารถอัดรีดร่วมกับผิวเคลือบ Low-e ขั้นสูงได้ ซึ่งช่วยลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก ผลลัพธ์โดยตรงคือการเพิ่มความร้อนที่ไม่ต้องการที่มีประวิทธิภาพเหนือกว่า และนักออกแบบอาคารสามารถออกแบบช่วยให้เปิดรับแสงธรรมชาติได้มากขึ้น

เมื่อแสงธรรมชาติเข้าสู่อาคารมากขึ้น ก็ไม่จำเป็นต้องใช้ระบบแสงประดิษฐ์ตลอดทั้งวัน เมื่อใช้ไฟเพียงอย่างเดียว ดังนั้นการประหยัดพลังงานเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่จูงใจให้ใช้โซลูชัน Danpal ซึ่งสามารถกำหนดให้เป็นเหมือนระบบอาคารสีเขียว การนำแสงธรรมชาติมาใช้ทำให้เกิดข้อได้เปรียบที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง เนื่องจากเป็นการสร้างพื้นที่ภายในที่มีคุณภาพสูงหรือ H.Q.E (สิ่งแวดล้อมคุณภาพสูง) จากการศึกษาพบว่าแสงธรรมชาติมีผลในเชิงบวกอย่างมากต่อสุขภาพและจิตใจของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นทั้งหมด

ประสิทธิภาพของการระบายความร้อนอาคาร

แง่มุมต่อไปของการออกแบบอาคารที่เราต้องพิจารณาคือ ประสิทธิภาพในการระบายความร้อนโดยรวม ในชิ้นงานแผงไมโครเซลล์ Danpalon เราได้กำหนดไว้แล้วว่าสามารถลดความร้อนที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับกระจกแบบเดิม อย่างไรก็ตาม ความสามารถในการควบคุมการสูญเสียความร้อนก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน ความสมดุลของปัจจัยด้านประสิทธิภาพหลักสองประการนี้ ท้ายที่สุดคือสิ่งที่กำหนด HVAC (การทำความร้อน การระบายอากาศ และความเย็น) สำหรับอาคาร ค่าใช้จ่ายในการจัดหาและติดตั้งระบบที่ตอบสนองความต้องการของอาคารสมัยใหม่นั้นอาจสูงเกินไป ต่อมาเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและบำรุงรักษาระบบ HVAC ที่ติดตั้ง ที่อาจกลายเป็นภาระรายเดือนที่ไม่จำเป็น

การเลือกระบบ Danpal ให้กับโครงการก่อสร้างของคุณหมายความว่า คุณกำลังตัดสินใจที่จะยึดตามแนวทางของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน แผง Danpalon ที่เราผลิตขึ้น ใช้เทคโนโลยีการอัดรีดขั้นสูงซึ่งสามารถสร้าง “โครงสร้างแผงไมโครเซลล์ภายใน” ได้ ระยะห่างแคบ ๆ ระหว่างเซลล์เหล่านี้ทำให้แผง Danpalon มีคุณสมบัติที่จะช่วยลดอัตราการถ่ายเทความร้อนได้อย่างมาก การลดการไหลของความร้อนจากพื้นที่ภายในสู่ภายนอกอาคารช่วยให้มีสภาพแวดล้อมที่คงที่ และลดความตึงเครียดให้กับระบบ HVAC สำหรับอาคารใหม่ใด ๆ ที่กำลังจะก่อสร้างเร็ว ๆ นี้ ทีมสถาปัตยกรรมมีโอกาสได้ปรึกษากับวิศวกร HVAC และลดต้นทุนเริ่มต้นของโซลูชัน HVAC ที่จำเป็น ผ่านการรวมระบบกรอบอาคาร Danpal ได้อย่างง่ายดาย

ด้วยการผลิตพลังงานประมาณ 40% ของโลกที่นำไปใช้ในการบำรุงรักษาอาคารในเรื่อง HVAC และจุดประสงค์ด้านแสงประดิษฐ์ การประหยัดพลังงานจึงกลายเป็นคำศัพท์ใหม่ไปทั่วโลก และด้วยธุรกิจที่มีทั่วโลก เราเห็นการออกกฎหมายเพื่อใช้เป็นมาตรการในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น ในแอฟริกาใต้ โครงการก่อสร้างใหม่ทั้งหมดต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของ SANS 208 และ 10400-XA

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน จึงเป็นความพยายามร่วมกันของทุกคนที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในทรัพยากรธรรมชาติ การเลือกใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบห่อหุ้มอาคารที่ทันสมัย ความสมดุลของประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อน และการนำแสงธรรมชาติเข้ามาสู่อาคาร ทั้งหมดล้วนเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข ซึ่งทาง Danpal ได้เตรียมโซลูชั่นไว้ให้คุณมากมาย ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ที่แข็งแกร่งหรือสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

ปรึกษา Danpal เกี่ยวกับโครงการสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน ให้กับงานก่อสร้างต่อไปของคุณในอนาคต