อาคารเขียวคือเป้าหมายของการก่อสร้างในอนาคต

ในยุคสังคมปัจจุบันที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ยุคที่สีเขียวไม่ได้เป็นเพียงแค่สี แต่ยังเป็นข้อความและความมุ่งมั่น หลายบริษัทต่างภูมิใจที่ได้อวดแนวทางปฏิบัติเชิงนิเวศวิทยาของตนเอง เหล่านักการเมืองรวมประเด็นเรื่องสภาพภูมิอากาศไว้ในข้อความหาเสียงของตัวเอง และหลายคนต่างพูดถึงประเด็นถกเถียงเรื่องการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและสิ่งที่สังคมอุตสาหกรรมต้องทำเพื่อลดมลพิษทางอากาศ คนดังใช้ชื่อเสียงของตัวเองเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติที่ยั่งยืน เด็กนักเรียนถูกปลูกฝังให้รักษ์โลก เราทุกคนตระหนักดีว่าดิน น้ำ และอากาศ ล้วนเป็นส่วนแบ่งที่เปราะบางในวงจรชีวิตที่เชื่อมโยงถึงกัน โลกของเราต้องเผชิญกับมลภาวะอย่างยาวนาน แต่ด้วยความตระหนักของผู้คนจากทุกสาขาอาชีพในยุคปัจจุบัน ที่ต่างมุ่งมั่นที่จะระลึกถึงคุณของแผ่นดินโลก ดังที่เราทุกคนต่างให้คำมั่นสัญญาที่จะ “อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม”

ในแง่ของผลิตภัณฑ์ Danpal มักจะใส่ใจในความยั่งยืน และด้วยไลฟ์สไตล์ของคนเราก็ควรเป็นสิ่งที่ยั่งยืนเช่นกัน ทางด้าน Danpal เองไม่ได้มองข้ามความจริงที่ว่า แรงงานเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมด้วย เช่นเดียวกับที่นักช็อปได้รับการกระตุ้นให้ “ซื้อสินค้าท้องถิ่น” เพื่อจะได้ซื้อสินค้าโดยใช้เวลาเดินทางน้อยลง ดังนั้น ฟาซาด ฝ้าเพดาน สกายไลท์ หลังคาและที่บังแดด ที่ Danpal ผลิตขึ้นมา จึงมีความสะดวกพร้อมติดตั้งเมื่อมาถึงไซต์งาน

คำมั่นสัญญานั้นขยายไปถึงวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วย เมื่อจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น โลกการค้าก็ย่อมตระหนักดีว่าเรามีส่วนสำคัญในการร่วมเดินทางครั้งนี้ ดังนั้นสโลแกนการดำเนินการของ Danpal ที่ว่า Global Mission, Local Focus จึงใช้ได้มาโดยตลอด เพราะการใส่ใจกับแนวทางปฏิบัติแบบองค์รวมเพื่อช่วยโลกจึงไม่ใช่เรื่องใหม่สำหรับเรา และยึดมั่นที่จะสร้างอาคารสีเขียวต่อไป

ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบอาคารสีเขียว

การใช้วัสดุธรรมชาติและวัสดุหมุนเวียน เป็นวิธีที่เราปฏิบัติด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายในท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์ที่ตกแต่งใหม่หรือนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ เพื่อคงความมีประสิทธิภาพของการใช้ทรัพยากร ด้านบรรจุภัณฑ์ถือเป็นส่วนสำคัญของการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการใช้ผลิตภัณฑ์ที่บรรจุภัณฑ์สามารถนำกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลได้ จะช่วยทำให้ไลฟ์สไตล์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกที่ดียิ่งขึ้น

ในการที่จะสร้างอาคารสีเขียวอย่างแท้จริงนั้นจะต้องเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใส่ใจทุกกระบวนการก่อสร้าง และวัสดุที่ใช้ นั่นหมายความว่าการสกัด การผลิต การแปรรูป การขนส่ง การติดตั้ง การรีไซเคิล การใช้ซ้ำ และการกำจัดวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างจะต้องสอดคล้องกับหลักความจริงของความยั่งยืน

การกำหนดอาคารสีเขียว

หนึ่งวิธีในการตรวจสอบว่าอาคารเป็นสีเขียวหรือไม่ คือการพิจารณาคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) และจะต้องเป็นอาคารที่ไม่ใช้หรือแทบจะไม่ใช้วัสดุที่ปล่อยสารก่อมะเร็งหรือสารเคมีเลย หรือใช้วัสดุที่ไม่เป็นพิษและทนต่อความชื้น และเป็นวัสดุที่ใช้สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) ในการติดตั้งน้อยที่สุด ดังนั้นเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคาร (IAQ) จึงเป็นหลักการใช้วัดและกำหนดอาคารสีเขียว

น้ำเป็นอีกหนึ่งทรัพยากรที่มีส่วนในกระบวนการกำหนดอาคารสีเขียว การใช้ผลิตภัณฑ์ที่ลดการใช้น้ำ จะช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เราทุกคนยังต้องพึ่งพา แต่เริ่มขาดแคลนในหลายพื้นที่โลกไปมากแล้ว

เศรษฐกิจโลกยังถือเป็นปัจจัยหนึ่งในการกำหนดอาคารสีเขียว วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารสีเขียวควรมีราคาไม่แพงเพื่อให้สามารถเข้าถึงได้โดยทั่วกัน

Danpal ผู้มีส่วนร่วมแรงกล้าในสงครามครูเสดนี้ด้านการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ เราปฏิบัติตามกฎระเบียบของรัฐบาลกลางและข้อบังคับการออกแบบอาคารที่กำหนดใช้กับตัวผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

Danpal มีมุมมองว่าโลกคือเพื่อนบ้านของเรา และขณะที่เราดูแลชุมชนอยู่นั้น เราต้องทำสิ่งสำคัญอีกอย่างคือ การใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อมของเรา อาคารสีเขียวเป็นหนทางหนึ่งที่เราสามารถส่งเสริมวิถีชีวิตที่ยั่งยืนในทุก ๆ วัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์แบบองค์รวมระหว่างตัวเรากับธรรมชาติ

อาคารสีเขียวเป็นวิธีที่ทำให้โลกมีชีวิตได้ในระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่ง ซึ่งเป็นภารกิจที่สำคัญต่อสังคมของเรา ด้าน Danpal จึงทุ่มเทอย่างมากในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างโลกธรรมชาติกับโลกที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการใช้วิธีการประเมินผลแสงธรรมชาติ หรือการรวมแสงธรรมชาติเข้าในอาคารของเรา ระบบของเราจึงได้รับการยกย่องสูงสุดในด้านคุณสมบัติของฉนวนและความต้านทานเชิงกลที่มีประสิทธิภาพ

ในฐานะบริษัทระหว่างประเทศที่ตั้งอยู่ในหลาย ๆ ทวีป เราเข้าใจลักษณะการเชื่อมต่อภูมิภาคต่าง ๆ ได้ดีกว่าบริษัทอื่น ๆ ที่มีตลาดที่จำกัด การพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่สนับสนุนอาคารสีเขียวและการรักษามาตรฐานความเป็นเลิศของ Danpal สะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศในภูมิภาคต่าง ๆ

ทุกการออกแบบของเราจะคำนึงถึงอนาคต เพื่อให้โครงสร้างของเรายังคงยืนหยัดเพื่อคนรุ่นต่อไป การสร้างผลิตภัณฑ์ในวันนี้ จะพาเราไปสู่อนาคตได้อย่างปลอดภัยและมีความรับผิดชอบ และนั่นคือแนวปฏิบัติทางธุรกิจที่ชาญฉลาดที่ตอกย้ำเป็นคติประจำใจที่ว่า Global Vision, Local Focus

เมื่อโลกดีกับเรา อาคารสีเขียวจึงเป็นวิธีสำคัญที่สามารถตอบแทนความดีนั้นได้

เวลาและแรงงานเป็นปัญหายืนยาว

การลดชั่วโมงทำงานช่วยลูกค้าประหยัดเวลาได้อย่างมาก และยังเหมาะสำหรับไซต์งานก่อสร้างที่ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบเปิด หรือภายใต้สภาวะที่อาจเป็นปัญหาได้

ความยั่งยืนไม่ใช่แค่เป็นคติประจำใจ แต่เป็นวิถีชีวิต

การใช้ชีวิตในอาคารสีเขียวจะช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตและการทำงานของเราไปอย่างสิ้นเชิง เราเน้นใช้ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรที่ไม่สามารถใช้หมุนเวียนได้ หลักการนี้ส่งเสริมให้เราทุกคนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ที่มาพร้อมกับการแยกสสาร การขนส่ง การแปรรูปโลหะ การดำเนินการ การติดตั้ง และการกำจัดวัสดุก่อสร้าง เมื่อมีการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่และรีไซเคิล ย่อมเป็นการสร้างนิสัยที่ทำให้เราเป็นผู้พิทักษ์โลกอย่างมีความรับผิดชอบ

สถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน จึงเป็นความพยายามร่วมกันของคนในวงการงานก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากโครงสร้างที่มนุษย์สร้างขึ้นในทรัพยากรธรรมชาติของเรา การเลือกใช้ วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ระบบหุ้มอาคารที่ทันสมัย ความสมดุลของประสิทธิภาพพลังงานแสงอาทิตย์และความร้อน และการนำแสงธรรมชาติเข้าในอาคาร ล้วนเป็นประเด็นหลักที่ต้องแก้ไข ซึ่งทาง Danpal ได้เตรียมแนวทางแก้ไขเฉพาะนี้ไว้เรียบร้อยแล้ว ยินดีต้อนรับสู่โลกใหม่ที่กล้าหาญ หรือที่เรียกว่าสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน

ปรึกษา Danpal เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืน ให้กับงานก่อสร้างต่อไปของคุณในอนาคต